Om Seths Open Network

Seths Open Network föddes ur Seths, en installationsfirma med kunniga tekniker som samlat erfarenhet i branschen sedan sjuttiotalet. Från reparation av TV-apparater, vidare till installation av antenner och paraboler, fram till dagens moderna fibernätverk — Seths har varit med på hela resan.

Open Network startade när Seths blev drift- och kommunikationsoperatör i GothNets kabel-TV-nät i Göteborg. Sedan dess har vi fortsatt att växa som kommunikationsoperatör även utanför Göteborgs gränser. Sedan 2022 är Seths och Open Network en del av Sappagruppen, med telekomleverantören Sappa som moderbolag. 

Idag fokuserar Seths Open Network på att fortsätta bygga fiber till villor och flerfamiljsfastigheter i Västsverige, och agera kommunikationsoperatör för fiberföreningar och samfälligheter som väljer öppet nät för valfriheten.